English فارسي

Faith Belief – ایمان

همیشه به چیزی که معتقدی عملاً ایمان داشته باش و هرگز شک نکن؛ چون در نهایت چرخ روزگار طبق ایمان تو می‌چرخه.

Category: Quotations - جملات قصار | Leave a comment: comments
موضوع: Quotations - جملات قصار | تاریخ: ۲۴ مرداد ۸۹ | ديدگاه شما